Get Adobe Flash player

Izolacja pozioma metodą Iniekcji grawitacyjnej

Metody wykonania izolacji poziomej śą podobne  do metody iniekcji krystalicznej w tym przypadku układ otworów uzależniony jest od rodzaju środka iniekcyjnego.  Są to metody wytwarzania  izolacji  poziomej, środkami żywicznymi ,silikonami bądź środkami  krzemianowymi. Cena tych środków jest wyższa od iniekcji krystalicznej ,trwałość  metod silikonami żywicami wynosi  około  od 10-15lat.Cena uzależniona od rodzaju środka iniekcyjnego oraz od renomy producenta.